Termoelektrane i pomoćna postrojenja

U mogućnosti smo da konvencionalnim termoelektranama ponudimo različite proizvode i podršku kroz konsultantske usluge kako za pojedinačne delove, tako i rešenja za integrisane sisteme vezane za izgradnju postrojenja, povećanje kapaciteta, povećanje efikasnosti i remonte postojećih pogona. Pored navedenog posedujemo značajna i specifična iskustva u ekološkim projektima za smanjenje
emisije štetnih gasova u produktima sagorevanja.

Na osnovu prethodno stečenih iskustava i analiza možemo ponuditi sve od definisanja tehničkih uslova pa do puštanja u rad koristeći sopstvene kapacitete za projektovanje, proizvodnju i montažu.

Posebno ističemo svoje iskustvo na sledećim sistemima:

  • Oprema pod pritiskom (isparivači, zagrejači napojne vode i pregrejači pare)
  • Parovodi i cevovodi napojne vode
  • Sistemi za sagorevanje čvrstih goriva u letu (mlinsko loženje) i u sloju (rešetke)
  • Sistemi za predgrevanje i dovođenje vazduha za sagorevanje
  • Sistemi za odvođenje dimnih gasova
  • Sistemi za smanjenje emisije letećeg pepela, NOx i SOx iz dimnih gasova
  • Sistemi za skladištenje i transport čvrstog goriva
  • Sistem za prihvatanje i transport šljake i pepela

Posedujemo resurse da svojim klijentima po principu “one stop shop” pružimo informacije i savete koji se odnose na sve aspekte konvencionalne proizvodnje energije iz fosilnih ostataka.