Via Ocel DE

Imajući u vidu da savremeno poslovanje ne poznaje granice, VIA OCEL DE GmbH je osnovan početkom 2017. godine kao rezultat želje VIA OCEL d.o.o. Beograd da svoje poslovne kapacitete angažuje i na tržištu SR Nemačke i EU.

Uz veliku podršku matične kompanije VIA OCEL DE GmbH se suočio sa izazovima evropskog tržišta, i već je u prvoj godini svog postojanja uspeo da kroz realizovane poslove uspešno integriše inženjering, proizvodnju, montažu i puštanje u rad.

Vrednosti koje negujemo i koje ćemo negovati i ubuduće su: stalni razvoj, društvena odgovornost, visok kvalitet, postojanost tehničkih i ljudskih resursa, kao i dugoročan partnerski odnos kako sa dobavljačima tako i sa kupcima.