Naftna i petrohemijska industrija

Višegodišnje iskustvo rada u naftnoj i petrohemijskoj industriji čini nas kompetentnim za montažne i zavarivačke radove u ovoj grani privrede. Posebno ističemo naše znanje u izboru i primeni različitih vrsta materijala visokih mehaničkih karakteristika u agresivnim sredinama i temperaturnom opsegu specifičnom za petrohemijsku industriju.

Kao i u drugim granama industrije i ovoj možemo primeniti znanja stečena tokom rekonstrukcija i poboljšanja sistema sa posebnim osvrtom na ekološke zahteve i razvojne tendencije.