Proizvodi i usluge

VIA OCEL je ponosan na svoje višegodišnje iskustvo, veliku tehničku stručnost i ospsobljenost za pružanje usluga u energetskom sektoru. Iskustva koja smo stekli možemo primeniti u svim vrstama postrojenja u energetskoj i procesnoj industriji.

PROIZVODNI PROGRAM

 • Oprema pod pritiskom (isparivači, zagrejači napojne vode i pregrejači pare)
 • Parovodi i cevovodi napojne vode
 • Sistemi za sagorevanje čvrstih goriva u letu (mlinsko loženje) i u sloju (rešetke)
 • Sistemi za predgrevanje i dovođenje vazduha za sagorevanje
 • Sistemi za odvođenje dimnih gasova
 • Sistemi za smanjenje emisije letećeg pepela, NOx i SOx iz dimnih gasova
 • Sistemi za skladištenje i transport čvrstog goriva
 • Sistem za prihvatanje i transport šljake i pepela
 • Izmenjivači toplote
 • Toplotne podstanice za daljinsko grejanje

USLUGE

 • Konceptualni inženjering, tehnologije i studije izvodljivosti
 • Procena i produženje životnog veka i povećanje stepena korisnosti
 • Realizacija i upravljanje projektima
 • Bazni i detaljni inženjering, projektovanje, proizvodnja, montaža, puštanje u rad i obuka osoblja
 • Projektovanje, proizvodnja i montaža cevovoda visokog, srednjeg i niskog pritiska
 • Rekonstrukcija i rehabilitacija postojećih sistema i postrojenja
 • Izgradnja novih objekata
 • Izrada tehnologija zavarivanja, zavarivanje i termička obrada nakon zavarivanja
 • Održavanje pojedinih sistema ili celog postrojenja