Via Ocel

VIA OCEL d.o.o Beograd osnovan je 2000. godine kao preduzeće za proizvodnju, inženjering i trgovinu.
U periodu do 2006. godine VIA OCEL je učestvovao u realizaciji značajnih međunarodnih i nacionalnih projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje mreže daljinskog grejanja u Beogradu.

Značajan deo svojih aktivnosti, od 2007. godine VIA OCEL, je usmerio i prema termoenergetici.
Danas, pored izrade, montaže i isporuke delova za potrebe unapređenja sistema i izvodjenja kapitalnih remonta u termoelektranama i industrijskim postrojenjima, pružamo usluge u oblasti baznog, detaljnog i reverzibilnog inženjeringa i to:

• delova pod pritiskom
• opreme za sagorevanje fosilnog goriva
• cevnih sistema kotla i parovoda
• sistema za transport uglja, šljake i pepela

u cilju povećanja energetske efikasnosti, pouzdanosti i produžetka radnog veka opreme a pre svega u cilju smanjenja zagadjenja i emisije gasova štetnih po životnu sredinu.
VIA OCEL je vodeća kompanija u Srbiji i regionu za proizvodnju opreme pod pritiskom koja se proizvodi u vlastitom modernom proizvodnom pogonu u Šimanovcima.
Vođen idejom aktivnog razvoja i željom da svoje poslovne kapacitete angažuje i na tržištu SR Nemačke, VIA OCEL početkom 2017. godine osniva – VIA OCEL DE GmbH.

Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda i usluga VIA OCEL je zauzeo vodeću poziciju u oblasti svog delovanja i postao pouzdan partner javnim i drugim preduzećima iz oblasti energetike kako u Srbiji, tako i regionu, kao i brojnim međunarodnim kompanijama aktivnim na tržištu EU.
U kratkom periodu VIA OCEL je zauzeo vodeću poziciju u oblasti svog delovanja i postao pouzdan partner saradnicima i klijentima, zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda i usluga.